Lyckas med digital marknadsföring med tydliga mätningar och mål

Det som mäts blir gjort – och om du dessutom följer upp resultaten är det du som blir en vinnare över tid. Hela Digital Dominances metodik bygger på att sätta upp mätbara mål och sedan sätta upp tydliga och nerbrutna delmål som följs upp månadsvis.

Viktigast – nyckelpersoners intresse för uppföljning och framgång

Utan ett brinnande intresse att skapa affärsresultat via hemsidan så försvinner drivkraften sakta men säkert för att lägga energi på hemsidan. Vi har erfarenheten att det måste till en driven beställare för att digitala säljkampanjer ska lyckas.
Ser man de digitala säljkanaler som nödvändigt ont, eller något man bara gör för att alla andra gör det så försvinner sakta intresset. Den enskilt viktigaste punkten för att lyckas på internet är därför en engagerad ägare som brinner för att optimera försäljningen.

Knyta målsättningar på webben till tydliga affärsmål

Med en engagerad ägare blir det också enklare att sätta målsättningar för kampanjerna för hemsidan. Målsättningar för en webbplats blir dock ofta abstrakta. Det gäller därför att bryta ner målen och knyta dem an till affärsmål och mätbara entiteter.

Månadsuppföljningar – eller åtminstone varannan månad

Utan uppföljningar finns det inte ett forum för förbättring. Det är nästan omöjligt att skapa en hemsida som lyckas med allt på en gång. De flesta företag har ofta en komplex situation med många olika målgrupper som företaget ska rikta många olika produkter mot. Det som krävs är tålamod och ett långsiktigt engagemang att ständigt förbättra sig.

Det som mäts blir gjort

Genom att aldrig släppa taget om mätpunkterna och hela tiden iterera sig fram mot delmål och de övergripande målen tvingas man att optimera den digitala försäljningen löpande.
Så – sammanfattar vi våra absolut viktigaste råd för att lyckas på nätet så är det:

– Ständig uppföljning genom uppföljning av viktiga KPI:er
– En engagerad ägare/beställare

Skrivet av: Mikael 2014-05-26