Guide: Ge partner tillgång till Google, Facebook och LinkedIn

Som en del av vårt samarbete behöver vi som byrå få tillgång till era digitala tillgångar. För att göra den processen så smidig som det bara går har vi skapat denna steg-för-steg-guide för Google Analytics, Google Ads, Facebook Business Manager och LinkedIn Campaign Manager!

iOS 14: Vad innebär uppdateringen för annonsering?

Vad innebär förändringarna i IOS? 

Tidigare fanns en inställning för IOS för att förhindra spårning av ads (lagring av kakor) kallad LAT (Limited Ad Tracking), vilken aktiverades manuellt för aktivering. I och med den nya versionen av IOS aktiveras LAT automatiskt och kan deaktiveras manuellt per app.

Reglerna för alla Apple Store Apps redaktörer ändras till att få ett explicit medgivande av användare för att kunna spåra dem utanför appen och de har endast ett tillfälle att få detta. Detta innebär att skript så som Facebook Pixel som samlar information från externa appar (vanligen information om kakor i webbläsare) kommer nu att behöva bli accepterade av användare från början eller aldrig.

Vad innebär det för Facebook (och andra appar med liknande funktionalitet för insamling av data)?

I avsaknad av ett explicit godkännande från användare, är inte Facebook längre tillåtna att sprida pixlar på andra plattformar och kan därmed inte längre samla in information så som vilka sidor och produkter en användare besökt. Detta medför att storleken av den tillgängliga målgruppen minskar för remarketing.

Facebook kommer inte tillåtas att spåra konverteringar på externa webbplatser, vilket begränsar det totala antalet konverteringar de kan göra anspråk på samt det samlade värdet av ROI.

Planerade förändringar för Facebook pixel

  • Borttagning av 28 dagars attributionssmodell. Annonsörer kommer enbart kunna attribuera klick över en period på 7 dagar.
  • Reducering av antalet tillåtna event för pixlar per konto från 100 till 8. De annonsörer som kommer att påverkas mest är de som förlitar sig på flertalet konverteringsevent, speciellt e-commerce och multinationella annonsörer.
  • Insamling av enbart ett Facebook pixel event per webbplatsbesök.
  • Längre väntetider på kampanjresultat. Som en konsekvens av denna förändring kommer rapporter inte att kunna köras förrän ungefär 72h efter att den senaste annonsen eller sponsrade inlägget körts.
  • Pixelevent kommer att knytas till en domän.

Kommer det att påverka Google Ads?

Inte direkt, eftersom Google förlitar sig på Analytics-taggen vilken ligger direkt på webbplatserna, där kakor som samlas in av Chrome inte samlar data från andra plattformar. I stort blir det ingen skillnad förutom för mindre appar från Googles annonseringsnätverk vilka kommer att behöva anpassa sig till de nya reglerna.

Hur många användare pratar vi om? 

Enbart användare med smarttelefoner påverkas, inte desktop. Dock är detta 80% av Facebooks användare. Marknadsandelen för Apple i världen är ca 12% men når ca 53% i Sverige.

I och med att integritet har blivit ett hett ämne, sammanslaget med att Facebook stått för flera skandaler de senaste åren, kan vi anta att en betydande andel av användarna kommer att motsätta sig spårning av annonser.

Förutsatt att 70% av användarna kommer att neka godkännande av spårning, är det alltså ca 28% av användarna i Sverige och ca 7% av användarna i världen som kommer att försvinna från Facebooks radar.

Annonsrelevans – därför är det viktigt!

Annonsrelevans är en av många viktiga mätvärden när det kommer till PPC (pay-per-click). Värdet anger hur bra matchningen är mellan sökordet, din annons och landningssidan. Mer om hur det beräknas och vad du kan göra åt ett dåligt resultat i artikeln.

Kvinna håller i mobil med annons. Är det en bra annonsrelevans?

Upplevelse av målsidan och hur du optimerar

Upplevelse av målsidan (eng. landning page experience) används av Google i bedömningen av ditt kvalitetsresultat. En målsida med högre betyg har sannolikt en bättre struktur och navigering samt starkare anknytning till användarens sökterm.  

Upplevelse av målsidan på tärningar

Vad är CTR och hur påverkar det din annonsering? Vi reder ut!

CTR står för ”click through rate” och beskriver hur stor andel av personer som klickar på din annons. Dina annonsers CTR är ett mycket mått att ha koll på och agera utifrån för att få ut det mesta av din annonsering i digitala kanaler, oavsett om det gäller Google Ads, Microsoft Ads eller Facebook. Här förklarar vi mer i detalj hur CTR fungerar och hur det hjälper dig optimera dina annonser!

Quality Score och varför det är viktigt

Quality Score är en uppskattning av kvaliteten på dina annonser, sökord och målsidor. Genom att förbättra ditt Quality Score (sv. kvalitetsresultat) kan du sänka kostnaderna och samtidigt höja din genomsnittliga position. Med andra ord är det en viktig parameter när man arbetar med Google Ads.  

quality score