Annonsera i sociala medier – vad är tillåtet?

Det finns många regler att förhålla sig till när det kommer till att annonsera och posta via sociala medier. Grundläggande är att du inte får:

 • promota produkter eller aktiviteter som är illegala eller främjar eller påvisar grov våldsamhet
 • målgrupper för minderåriga får ej användas för att promota produkter, tjänster eller innehåll som är olämpligt, olagligt, osäkert, exploaterande, missvisande eller lägger press på åldersgruppen i fråga
 • annonser får inte främja eller lyfta vapenindustrin vare sig det handlar om försäljning eller information kring användande
 • annonser får inte innehålla nakenhet, sexuellt utmanande eller provokativt innehåll

Se till att gå igenom reglerna för ditt område och den kanal du planerar att posta/annonsera i noggrant för att slippa få dina annonser avvisade och skapa onödigt extrajobb för dig själv.

Nedan har vi samlat ett par viktiga punkter att se över vid utformning av text, bild och budskap när det kommer till Facebook, men som även sträcker sig över andra sociala medier i stort.

Mindre än 20% text i bild

Tidigare fanns det en regel som handlade om att annonser med text som överskred 20% av bilden i annonsen blev straffad. Facebook har sedan hösten 2020 ändrat detta och straffar inte längre sådana annonser, men rekommenderar fortfarande att inte överskrida denna gräns. Detta då Facebook hävdar att dessa annonser fungerar bättre.

Målgrupp och antaganden

Om den produkt/service du erbjuder endast är tillgänglig för en åldersgrupp över till exempel 18 år, se till att exkludera minderåriga från dina annonser. Du vill se till att dina annonser når rätt person och heller inte främja påtryckningar för en grupp som inte har eller får ha tillgång till det du erbjuder.

Se till att det inte framgår som att du antar något om målgruppen, du får inte skriva till exempel ”Är du trött på din allergi?” eftersom det då verkar som att du antar att din målgrupp lider av allergi. Lyft i stället fördelarna med din produkt/tjänst och hur den skiljer sig från liknande produkter/tjänster. Låtsas aldrig som att du vet något om personen som läser annonsen, för det kan du omöjligt göra.

Personliga attribut

Tänk på att hålla annonsen fri från utpekande av attribut om en person eller grupp i samhället vare sig det handlar om ras, ålder, könsidentifiering, ursprung, religion eller tro, funktionshinder, kriminell bakgrund, sjukdomsbakgrund eller ekonomisk situation, för att nämna några områden.

Vad är tillåtet att göra på sociala medier inom skönhetsvård

Marknadsföring av produkter och tjänster måste utformas på ett sådant sätt att det framgår att det är just reklam för dessa. När det kommer till just skönhetsvård och hälsa, finns det flera aspekter att ha med i beräkningarna när man planerar för annonsering. Läs mer om vad som är tillåtet för just denna bransch här: Vad får man göra inom skönhetsvård på sociala medier

Osannolika resultat och främjande av negativa tankar

Annonser får inte innehålla före- och efterbilder som innehåller oväntade eller osannolika resultat. Man får inte framlägga innehåll som främjar negativa självuppfattningar med målet att kunna promota hälsorelaterade produkter, dieter eller viktminskning. Målet ska aldrig handla om att få någon att må sämre kring sin egen självbild, målet bör fokusera runt att stärka individer och berätta om ditt erbjudande på ett inkluderande sätt.

Olagliga produkter och receptbelagda mediciner

Du får inte promota produkter eller aktiviteter som är illegala. Målgrupper för minderåriga får ej användas för att promota produkter, tjänster eller innehåll som är olämpligt, olagligt, osäkert, exploaterande, missvisande eller lägger press på åldersgruppen i fråga.

Illegala, receptbelagda eller rekreations- droger/mediciner får inte förekomma i annonser för försäljning eller information kring användande.

Vad säger läkemedelslagen om marknadsföring av receptbelagda läkemedel?

Att informera om behandling och publicera priser på en hemsida där man inte anger rabatter eller liknande är okej eftersom man anser att läsaren själv sökt upp informationen. Du får dock inte göra reklam för själva läkemedelsnamnet. Att locka till köp av receptbelagda läkemedel är inte tillåtet i sociala medier, oavsett hur man ämnar utforma denna reklam. Rabatter och erbjudanden av receptbelagda läkemedel är heller inte tillåtet på en hemsida.

Vad gör man om annonsen blir avvisad?

 1. Ta reda på anledningen till att annonsen blev avvisad. Du hittar informationen under Account Quality. Tips! Slå igång notifieringar så missar du inte om detta skulle inträffa! Denna information hittar du under sektionen Business info i payment settings i Ads Manager.
 2. Skapa antingen en ny annons som följer reglerna, eller begär en omvärdering av din annons om du misstänker att annonsen blivit avvisad av misstag. Du kan bara skicka tillbaka din annons för omvärdering en gång.

Tips på vad du kan behöva ändra på om din annons blivit avvisad

 • Bilden/videon
 • Texten
 • Landningssidan eller målet för din annons

Sammanfattningsvis

När du skapar en annons, tänk igenom följande:

 • Vem pratar jag med? Målgruppen är inte bara viktig för att få fram rätt budskap till rätt person, men kommer även med ansvar när det gäller yngre målgrupper.
 • Är det jag säger sant? Du får inte marknadsföra produkter eller tjänster som inte finns eller fungerar, det du säger ska stämma och du får inte vrida på sanningen eller försköna verkligheten.
 • Håller sig det jag säger till etiska och moraliska regler? Du får inte pressa någon eller få någon att känna sig dålig eller mindre värd. Den mentala hälsan är lika viktig som den fysiska och du får inte bidra till vare sig fysisk eller mental ohälsa. Du får heller inte utnyttja pågående kriser för att främja vare sig varumärke eller produkter.
 • Hur ser min annons ut? Håller du dig till 20% text-regeln? Är grammatik och ordval korrekt och lämpligt? Passar bilden till det jag vill berätta och är den anpassad efter målgruppen?

Guide: Ge partner tillgång till Google, Facebook och LinkedIn

Som en del av vårt samarbete behöver vi som byrå få tillgång till era digitala tillgångar. För att göra den processen så smidig som det bara går har vi skapat denna steg-för-steg-guide för Google Analytics, Google Ads, Facebook Business Manager och LinkedIn Campaign Manager!

iOS 14: Vad innebär uppdateringen för annonsering?

Vad innebär förändringarna i IOS? 

Tidigare fanns en inställning för IOS för att förhindra spårning av ads (lagring av kakor) kallad LAT (Limited Ad Tracking), vilken aktiverades manuellt för aktivering. I och med den nya versionen av IOS aktiveras LAT automatiskt och kan deaktiveras manuellt per app.

Reglerna för alla Apple Store Apps redaktörer ändras till att få ett explicit medgivande av användare för att kunna spåra dem utanför appen och de har endast ett tillfälle att få detta. Detta innebär att skript så som Facebook Pixel som samlar information från externa appar (vanligen information om kakor i webbläsare) kommer nu att behöva bli accepterade av användare från början eller aldrig.

Vad innebär det för Facebook (och andra appar med liknande funktionalitet för insamling av data)?

I avsaknad av ett explicit godkännande från användare, är inte Facebook längre tillåtna att sprida pixlar på andra plattformar och kan därmed inte längre samla in information så som vilka sidor och produkter en användare besökt. Detta medför att storleken av den tillgängliga målgruppen minskar för remarketing.

Facebook kommer inte tillåtas att spåra konverteringar på externa webbplatser, vilket begränsar det totala antalet konverteringar de kan göra anspråk på samt det samlade värdet av ROI.

Planerade förändringar för Facebook pixel

 • Borttagning av 28 dagars attributionssmodell. Annonsörer kommer enbart kunna attribuera klick över en period på 7 dagar.
 • Reducering av antalet tillåtna event för pixlar per konto från 100 till 8. De annonsörer som kommer att påverkas mest är de som förlitar sig på flertalet konverteringsevent, speciellt e-commerce och multinationella annonsörer.
 • Insamling av enbart ett Facebook pixel event per webbplatsbesök.
 • Längre väntetider på kampanjresultat. Som en konsekvens av denna förändring kommer rapporter inte att kunna köras förrän ungefär 72h efter att den senaste annonsen eller sponsrade inlägget körts.
 • Pixelevent kommer att knytas till en domän.

Kommer det att påverka Google Ads?

Inte direkt, eftersom Google förlitar sig på Analytics-taggen vilken ligger direkt på webbplatserna, där kakor som samlas in av Chrome inte samlar data från andra plattformar. I stort blir det ingen skillnad förutom för mindre appar från Googles annonseringsnätverk vilka kommer att behöva anpassa sig till de nya reglerna.

Hur många användare pratar vi om? 

Enbart användare med smarttelefoner påverkas, inte desktop. Dock är detta 80% av Facebooks användare. Marknadsandelen för Apple i världen är ca 12% men når ca 53% i Sverige.

I och med att integritet har blivit ett hett ämne, sammanslaget med att Facebook stått för flera skandaler de senaste åren, kan vi anta att en betydande andel av användarna kommer att motsätta sig spårning av annonser.

Förutsatt att 70% av användarna kommer att neka godkännande av spårning, är det alltså ca 28% av användarna i Sverige och ca 7% av användarna i världen som kommer att försvinna från Facebooks radar.

Guide till Facebook Shop 2020 – Frågor och svar

Facebook gick i maj 2020 ut med nyheten att man lanserar Facebook Shop , som möjliggör för företag att ha egna butiker med produkter på Facebook och Instagram. Vi tittar närmare på vad det innebär och svarar på vanliga frågor!

Guide till facebook shop

Checklista för lyckade Facebook annonser

Facebook annonsering är en vinnande strategi för många företag.  För att nå relevanta kunder och skapa lönsam försäljning behöver du tänka på ett par viktiga punkter när du skapar dina Facebook annonser. Följ vår checklista tar fram dina Facebook annonser och lyckas med din digitala marknadsföring!

UTM-spårning i Facebook så lyckas du

Att arbeta med UTM-spårning är en viktig del i digital annonsering. Med hjälp av UTM-taggar i din Facebook-annonsering kan du se vilka kampanjer som presterat, lett till leads och givit försäljning. Väldigt viktigt tycker vi! Det är tyvärr vanligt att många missar denna del i sin Facebook-annonsering. I denna artikeln går vi igenom hur du snabbt kommer igång med UTM-spårning i Facebook.

Bärbardator visar UTM-spårning för Facebook I Google Analytics