Hur funkar A/B-testning och varför ska du använda det?

A/B-testning är en metodik som är vida använd inom det vi kallar för omvandlingsoptimering. För oss som arbetar med detta är A/B-testning en del av en helhet för att veta vilka budskap som våra målgrupper gillar.