Annonsering: Microsoft Advertising

Välkommen till en Microsoft Ads-byrå med stor erfarenhet!

Vi på Digital Dominance har erfarenhet sedan 2009 av att arbeta med Microsoft Advertising (tidigare Bing Ads). Vi har hjälpt allt ifrån enmansföretag till stora världsledande företag. Med gedigen erfarenhet från några av de knepigaste och mest konkurrensutsatta branscher, där lån, resor och hälsa är tuffast. För att skapa affärsnytta i branscher som dessa ställs det extra höga krav på att ligga i framkant, vara driven och ständigt optimera. Oavsett vilken bransch du är verksam i, finns det lönsam försäljning att hämta från Microsoft Ads-annonsering. Visste du t.ex. att med Microsoft Ads kan du nå 14 % av alla sökningar som görs?

Vad är Microsoft Ads?

Microsoft Ads är ett digitalt annonseringsverktyg som ofta hamnar i skymundan för storebror Google Ads. Egentligen är det synd, eftersom annonsörer på Microsoft Ads tenderar att få en högre CTR (Click Through Rate) med ett lägre CPC (Cost Per Click) vilket leder till billigare leads i slutändan. Men vi ser också en genomgående trend hos alla våra kunder att målgruppen som använder sökmotorn Bing i större utsträckning konverterar. Det är med andra ord ett viktigt komplement till annonsering på Google.

Microsoft Advertising består av ett söknätverk som används för att nå ut med annonser till potentiella kunder. När det kommer till Microsoft Advertising (även om vi ibland fortfarande säger Bing Ads, lätt att glömma bort) pratar vi om sökannonser som visas när du söker på t.ex. Bing.

Där har man två möjligheter att synas; organiskt och i det betalda annonsutrymmet. För synas på de fyra första positionerna måste man annonsera med hjälp av Microsoft Ads. Du betalar endast när sökare faktiskt klickar på din annons. Den exakta kostnaden för vad ett klick kostar beror på flera olika faktorer:

  • Konkurrens (är det fler annonsörer som vill synas?)
  • Relevans (Microsoft vill ge sökaren en bra användarupplevelse)

Om Microsoft tycker att din sida är bra och att annonserna speglar sökintentionerna kommer du betala ett lägre CPC. För oss handlar det inte om att spendera din annonsbudget. Istället ligger fokus på att skapa lönsam försäljning och leadsgenerering.

Hur många fler konverteringar kan man räkna med?

Med lång erfarenhet hos kunder inom flera olika branscher brukar vi kunna se extra tillskott på cirka 10-25%. Vad utfallet faktiskt blir, ja det beror som sagt mycket på branschen och användarbeteendet hos just din målgrupp. Och som tidigare förklarat ser vi ofta väldigt bra engagemang hos användarna som nyttjar sökmotorn Bing.

Vanligtvis krävs det inte särskilt mycket mer arbete om man redan idag annonserar via Google, detta hjälper till att öka lönsamheten ytterligare för Microsoft Advertising. Det handlar som du säkert redan förstått inte om att välja, ska jag annonsera hos Google eller Microsoft Ads? Det är kombinationen av de båda som man vill åt.

5 fördelar med Microsoft Advertising

  • Nå 10-25% fler personer – mer leads/köp!
  • Bing användarna klickar i högre utsträckning och genomför ett köp
  • Lägre klickkostnad – betala mindre för trafiken
  • Högre köpkraft
  • Mindre konkurrens – större möjligheter för dig!

Vi rekommenderar dig att göra ett test, gå in på sökmotorn Bing:

  • Sök på den typen av produkt eller tjänst som ditt företag säljer. Vad får du fram i sökresultatet? Finns det konkurrenter som annonserar? I så fall går du definitivt miste om försäljning.
  • Sök på ditt företagsnamn, är det andra konkurrenter som annonserar på ditt varumärke? Då går du antagligen miste om en del försäljning eller kontaktförfrågningar…

Även om det inte skulle finnas några konkurrenter som annonserar på Microsoft Ads inom just din bransch (högst osannolikt), är det ändå viktigt att synas. Att annonsera hjälper dig med synlighet utöver den organiska synligheten. Ett ytterst viktigt komplement således!

Vi arbetar med Microsoft Advertising

Sedan vi började annonsera med hjälp av Microsoft Ads 2009 har vi hunnit skaffa oss massor av insikter (som vi gärna delar med oss av). Vårt unika helhetskoncept inom digital marknadsföring ger oss en särskilt bra förståelse för hur man skapar lönsam försäljning på www.

Vi tror att det är vår nyfikenhet och viljan att leverera lönsamma resultat som gör att vi ständigt försöker hitta den optimala mixen för varje kund.

Läs mer om alla våra tjänster här!

[/row]