Digital strategi

Vi utgår alltid från era mål och överordnade affärsstrategi för att tillsammans med er skapa eller förbättra en digital strategi. Tillsammans har vi på Digital Dominance mångårig samlad erfarenhet av att leda digital strategiutveckling hos småföretag såväl som koncernstrategier för Fortune 500 bolag.

En bra digital strategi – grunden till bra ROI

Strategi och målsättningar är det absolut första som vi alltid pratar om med våra kunder. Vi vet nämligen att ett av de vanligaste problemen med underpresterande digitala satsningar är just avsaknaden av en bra strategi eller en otydlig koppling mellan strategi och digitala aktiviteter. För att vi ska kunna göra rätt saker för er måste vi veta vad ni vill uppnå.

I det löpande arbetet är strategin ständigt närvarande. Våra kunders mål kan se ut på olika sätt, men det vanligaste vi jobbar med är att rikta strategin mot mätbar ökad försäljning. Med utgångspunkt i det skapar och utvärderar vi kampanjer och aktiviteter för att ta reda på vad som ger er bäst måluppfyllnad – och har bäst ROI. Se till att vi gör rätt saker, helt enkelt.

Vanliga frågeställningar vi jobbar med

 • Vilka kanaler ska vi satsa på och varför?
 • Vad är en rimlig budget per kanal för att få optimal ROI?
 • Hur kan vi kombinera (multi-channel koordination) de olika kanalerna för att få maximal effekt?
 • Vad är värdet av delsteg i säljprocessen (värdet av en emailadress, följare på Facebook, en besökare på hemsidan)
 • Vad kan vi lära oss av våra konkurrenter (med t ex en s.k. implicit strategy analysis av dem)

Vi hjälper er att skapa eller förbättra strategin med utgångspunkt i analys

När vi inleder ett samarbete med en kund startar vi alltid med ett strategiskt arbete för att förstå verksamheten och kunna göra ett bra jobb. Detta sker parallellt med att vi börjar jobba med digitala aktiviteter för att få omedelbar effekt.

 • Dataanalys av befintliga kampanjer
 • Analys av hemsidan och dess besökarbeteende
 • Konkurrentanalyser
 • ”Multichannel strategy”-kampanjer
 • Digital first – new market entry strategy
 • ROI-baserad allokering av budget
 • Livstidsvärdeanalys av kundsegment och olika produkter
 • Marketing value attribution