Guide: Så skapar du en rapport över vilka tider och dagar din hemsida

Många av våra kunder behöver planera och anpassa sin verksamhet utifrån dag och tid på dygnet, och där kan besöksstatistik från hemsidan vara ett hjälpmedel. Det kan exempelvis gälla att dimensionera trycket på kundtjänst och öppettider för support. Frågan vi vill svara på är följaktligen: när har min hemsida mest besökare?

Som så ofta är det Google Analytics som kan hjälpa dig att svara på denna fråga. I denna artikel visar vi hur du gör för att sätta upp en rapport som visar vilka veckodagar som är mest trafikerade på en hemsida.

Skapa anpassad rapport för besökare per veckodag

Dessa instruktioner gör att du skapar en anpassad rapport som visar vilken veckodag som har mest trafik.

1) Skapa anpassad rapport

2) Skapa första fliken

3) Välj platt tabell

4) Skapa dimensionen ”Dagar”

5) Skapa rätt mätvärden för det du vill mäta

6) Spara rapporten Rapporten ser nu ut så här:

Google Analytics börjar med dagen 0 (söndag) och slutar veckan med dagen 7 (lördag).

Skapa anpassad rapport ”Timmar”

Skapa på samma sätt rapporten timmar. Du kan välja mellan olika typer av timmar. Man kan se när på hela månaden eller i genomsnitt när på dygnet man har flest besökare.

– Skriven av Mikael 2016-02-08