iOS 14: Vad innebär uppdateringen för annonsering?

Vad innebär förändringarna i IOS? 

Tidigare fanns en inställning för IOS för att förhindra spårning av ads (lagring av kakor) kallad LAT (Limited Ad Tracking), vilken aktiverades manuellt för aktivering. I och med den nya versionen av IOS aktiveras LAT automatiskt och kan deaktiveras manuellt per app.

Reglerna för alla Apple Store Apps redaktörer ändras till att få ett explicit medgivande av användare för att kunna spåra dem utanför appen och de har endast ett tillfälle att få detta. Detta innebär att skript så som Facebook Pixel som samlar information från externa appar (vanligen information om kakor i webbläsare) kommer nu att behöva bli accepterade av användare från början eller aldrig.

Vad innebär det för Facebook (och andra appar med liknande funktionalitet för insamling av data)?

I avsaknad av ett explicit godkännande från användare, är inte Facebook längre tillåtna att sprida pixlar på andra plattformar och kan därmed inte längre samla in information så som vilka sidor och produkter en användare besökt. Detta medför att storleken av den tillgängliga målgruppen minskar för remarketing.

Facebook kommer inte tillåtas att spåra konverteringar på externa webbplatser, vilket begränsar det totala antalet konverteringar de kan göra anspråk på samt det samlade värdet av ROI.

Planerade förändringar för Facebook pixel

  • Borttagning av 28 dagars attributionssmodell. Annonsörer kommer enbart kunna attribuera klick över en period på 7 dagar.
  • Reducering av antalet tillåtna event för pixlar per konto från 100 till 8. De annonsörer som kommer att påverkas mest är de som förlitar sig på flertalet konverteringsevent, speciellt e-commerce och multinationella annonsörer.
  • Insamling av enbart ett Facebook pixel event per webbplatsbesök.
  • Längre väntetider på kampanjresultat. Som en konsekvens av denna förändring kommer rapporter inte att kunna köras förrän ungefär 72h efter att den senaste annonsen eller sponsrade inlägget körts.
  • Pixelevent kommer att knytas till en domän.

Kommer det att påverka Google Ads?

Inte direkt, eftersom Google förlitar sig på Analytics-taggen vilken ligger direkt på webbplatserna, där kakor som samlas in av Chrome inte samlar data från andra plattformar. I stort blir det ingen skillnad förutom för mindre appar från Googles annonseringsnätverk vilka kommer att behöva anpassa sig till de nya reglerna.

Hur många användare pratar vi om? 

Enbart användare med smarttelefoner påverkas, inte desktop. Dock är detta 80% av Facebooks användare. Marknadsandelen för Apple i världen är ca 12% men når ca 53% i Sverige.

I och med att integritet har blivit ett hett ämne, sammanslaget med att Facebook stått för flera skandaler de senaste åren, kan vi anta att en betydande andel av användarna kommer att motsätta sig spårning av annonser.

Förutsatt att 70% av användarna kommer att neka godkännande av spårning, är det alltså ca 28% av användarna i Sverige och ca 7% av användarna i världen som kommer att försvinna från Facebooks radar.