Tips – Så gör du en sökordsanalys till din hemsida

När du ska byta hemsida är det bra att tänka igenom hur du vill att din hemsida ska besvara dina kunders frågeställningar. Men egentligen gäller det när som helst i din hemsidas livscykeln. Det finns få saker som är så givande som att analysera vilka frågor dina kunder ställer om du inte redan gjort det. Dessa svar hittar du genom att göra en ordentlig sökordsanalys.

Vi har verktyg som hjälper dig med detta men om du inte har något verktyg och enkelt vill göra det själv beskriver vi det nedan genom användning av Microsoft Excel. Sökordsanalysen ger upphov till input för innehåll men är också en ovärderlig källa av information för dig som vill lära dig mer om dina kunder.

Två begrepp som vi ofta använder i dessa sammanhang är:
• Sökrymdsanalys
• Sökklusteranalys

Process och metodik – gör enkelt en sökordsanalys i Excel

Vi använder många rätt så avancerade verktyg för att hantera alla våra interna processer som möjliggör vårt egna produktutbud. Men samtidigt gäller det att
vara pragmatisk och i fallet med sökordsanalys som input till arbetet med en ny hemsidan brukar vi arbeta med Microsoft Excel.

Input till sökordsanalysen

Hur får du då input till din sökordsanalys? Svaret är att du har flera källor att hämta information ifrån. Här är ett par exempel:
• Google Analytics – sökordsdata
• Google AdWords – sökordsdata
• Google AdWords Keyword tool
• Google Insight tool för sök
• Google Trends
• Google Search Console
• Microsoft Advertising Intelligence

Vi anser att Google AdWords-sökverktyg är ett av de bästa verktygen och den plats där det är naturligast att starta din sökrymdsanalys. Men efter ett tag med annonsering i Google AdWords har du än mer data och därigenom får du mycket bra statistik om vilka sökord just dina potentiella kunder söker på.

För att bedöma sökvolymerna är det vår erfarenhet att du måste i princip köra kampanjer ett tag i AdWords för att få fram tillförlitlig data. Google AdWords Keyword Tool ger bra indikationer men för mycket god information döljs av Google. Har du resurserna bör du investera i att köra AdWords ett tag – enkom för att få ut data kring hur din sökrymderna ser ut kring din verksamhet.

Identifiera dina sökordskluster

Att gruppera sina sökord är centralt för att förstå hur kunderna ställer sina frågor. Genom att arbeta med sökorden som kunderna ställt sig och sedan kommit till din sida så utkristalliserar sig ofta en mängd kluster av sökord. Dessa kallar vi för sökordskluster.

Sökordsanalys är grunden för en lyckad content marketing strategi

En sökordsanalys är grunden för content marketing. Content marketing är en viktig del av din kommunikationsplan. Kommunikationsplanen syftar till att göra dig och ditt företag till spokesman för någonting inom en niche som du är affärsdrivande.

Sökordsanalysen ger input till SEO onpage optimering

När du har en Excelfil är det bra att kunna sätta ut de viktigaste sökorden och försöka mappa dem mot din kommande sitemap. De viktigaste sökorden bör finnas med på dina viktigaste sidor på hemsidan. De har ofta mest länkar och kommer därigenom lättast att kunna ta upp kriget på sökmotorer som Google.

För varje sida i sitemapen så sätter du rätt titlar. Notera vilka sökord som du vill lyfta fram på de olika sidorna inne i innehållet. Dessa viktiga sökord bör finnas med inte bara i brödtexten utan också i headers (H1, H2 , H3 osv). Se till att du undviker överdriven optimering. Låt det vara naturligt så att det känns naturligt för besökaren.

Vill du ha hjälp med att göra en sökordsanalys i samband med bytet av din hemsida. Anmäl intresse här.