Remarketing – marknadsför dig mot dina tidigare besökare

Remarketing eller retargeting gör det möjligt för dig att rikta annonsering på internet till användare som redan varit på din hemsida. Det finns flera metodiker och tekniker för att uppnå detta – här beskriver vi hur det funkar och tipsar vad du ska tänka på.

Remarketing har relativt hög avslutningsfrekvens

Remarketing har med åren blivit en mycket populär annonseringsmetod. En av anledningarna till det är att metoden är relativt sett mycket effektiv och historiskt sett så får man mycket tillbaka för varje investerad krona. Personerna du riktar dig mot redan har en relation till dig, vilket gör att annonsmedium som Google och Facebook bedömer ditt budskap är relevant att visa upp. Det medför att det oftast är billigare att nå ut med remarketingannonser jämfört med en helt okänd målgrupp.

Viktigt att inte störa internetanvändarna

Remarketing har med tiden blivit mycket populärt, inte minst via Googles många remarketingmöjligheter med banners och textannonser. Det som gör att man bör vara försiktig med denna metod är att besökarna till slut retar sig på den alltför riktade reklamen och tycker du som företag är lite småkorkad eftersom du förföljer dem trots att det retar upp dem.

Låt oss ta ett exempel. Du säljer blandare till kök. Då kan du göra remarketing på alla de besökare som varit inne och tittat på blandare i din webbshop. Men det gäller att du inte annonserar för länge efter att besökaren varit inne på din sida. När besökaren väl köpt en blandare av någon annan så är annonseringen du genomför delvis onödig men också skadlig sett till ditt varumärke. Besökaren förstår mycket väl varför just du återannonserar mot dem och tycker att det känns olustigt att du jagar användaren. Hen har ju redan köpt sin blandare – varför förföljer du mig fortfarande?

Tänk igenom vilka produkter du kör remarketing på

En annan viktig aspekt av remarketing förutom tid är vilken typ av produkt eller tjänst du kör remarketing på. Om flera personer delar på en dator vet inte Facebook vilken enskild person som besökt din sida, utan visar glatt upp remarketingannonser för samtliga personer som besöker sitt konto från den datorn.

Så säljer du exempelvis smycken kan det vara klokt att avstå från att köra remarketing på just förlovningsringarna för att inte förstöra någons överraskning…

Kundkännedom och insikter om användarbeteende är centralt för remarketing

Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att du som annonsör ställer in remarketingkampanjerna rätt så du inte annonserar för länge eller på produkter som av olika skäl är olämpliga att köra remarketing på.

Hur länge ska du då annonsera? Med en gedigen kundförståelse så ska du kunna svara på den frågan. Har man sökt efter en blandare och tittat på priserna så bör du känna din målgrupp så väl att exempelvis 80 % köpt en kran efter mer än två veckor. Då är det bra att inte annonsera 3 månader efter att användaren besökt din hemsida.

— Skriven av Mikael 2014-11-29