Så maximerar du ditt företags synlighet på LinkedIn

LinkedIn är världens största yrkesnätverk med 300 miljoner medlemmar i fler än 200 länder och territorier runtom i världen. Fler än 1 miljon användare finns i Sverige.


LinkedIns uttalade uppdrag och mål är att koppla samman yrkespersoner från hela världen för att främja deras produktivitet och framgång. När du går med i LinkedIn får du tillgång till andra medlemmar, jobb, uppdateringar och insikt som kan hjälpa dig att lyckas i arbetslivet.

Företagssidan – ger anställda möjlighet att länka

De flesta företag har idag en företagssida på LinkedIn. Till denna kan anställda associera sig genom att följa företagssidan och ange företaget som nuvarande arbetsplats. Genom att de anställda knyter sig till företaget så syns antalet anställda på företagssidan. Det gör att en utomstående som är intresserad av företaget kan se vilka dessa personer är och om hen har några första-, andra- eller tredjehandskontakter på företaget.

På företagssidan ska grundläggande information om företaget och tjänsterna finnas och kompletteras med löpande uppdateringar om företaget och/eller nyheter i branschen. Förutom denna information kan man lägga till olika typer av information:
• Company locations – lyft fram de kontor som är strategiskt viktiga för företaget
• Lägga till bilder
• Skapa en ShowCase sida

Användningen av LinkedIn – del av kommunikationsplanen

LinkedIn går idag under begreppet sociala medier. Tillsammans med Twitter och Facebook är LinkedIn ett utmärkt sätt att mycket kostnadseffektivt nå ut med ny information om företaget. Strategin för detta definieras i en så kallad kommunikationsplan. Genom relevant och verksamhetsnära innehåll kan ni behålla intresset från era tidigare affärsrelationer. Ett sätt att arbeta med LinkedIn är genom så kallad content marketing.

För ett långvarigt och strategiskt arbete med företagets synlighet på internet ska innehållsmarknadsföringen alltid utgå från den egna hemsidan. Det vill säga: allt innehåll – content – som produceras ska i första hand publiceras på företagets hemsida. När innehåll har skapats och publicerats på hemsidan ska företagssidan på LinkedIn dela detta med en kommentar och länk till hemsidan där innehållet går att se och läsa.

För att få ännu större spridning kan anställda:
• Gilla uppdateringen
• Dela uppdateringen
• Själv skriva en uppdatering med länk till innehållet på hemsidan

Rätt genomfört kan man genom detta arbete etablera sig som en ”thought leader”, det vill säga en ledare inom industrin där man verkar.

För att skapa ett intresse för företaget och dess tjänster ska företaget i första hand dela information och innehåll som man själv har producerat. Genom offentliga uppdateringar från företagssidan på LinkedIn med en länk till den egna hemsidan bygger man upp en trovärdighet som en ”thought leader”. Dessa offentliga uppdateringar från företagssidan kan sedan delas av anställda i alla sociala medier. Det går bra att dela och sprida information från andra källor, om det är intressant och givande för kunder/potentiella kunder. Alla gillar en generös och öppen inställning till information.

Hemsidan är således alltid navet för vår metodik och LinkedIn utgör en viktig spridningskanal för informationen ni väljer att publicera på hemsidan. Rätt utfört leder detta till att sökmotorer som Google kommer sätta mer och mer tilltro till vad ni publicerar vilket i sin tur leder till att er organiska ranking på Google ökar för relevanta söktermer.

7 tips om profilinställningar i LinkedIn

Här kommer enkla 7 tips som varje anställd bör implementera för att öka chanserna att själva synas med sin profil och företagets tjänster på rätt ställen (och oftare):

1. Ett bra foto, nytaget och seriöst som representerar den anställde i sin roll på företaget.

Förslag: lägg till företagsnamnet/logotypen i nederkant på profilbilden för ökad exponering av företaget.

2. Yrkesrubriken under namnet är tillsammans med bilden något som snabbt säger vad just du jobbar med. Tänk på att en utomstående vill veta vad du faktiskt gör, framgår det?

Till exempel: Genererar försäljning med internet som säljkanal

3. Under din profilbild finns en länk. Lägg in den i din mailsignatur så att de personer du har kontakt med kan klicka på länken och komma till din profil.

4. Skapa en profil på annat språk. Att ha en profil på både svenska och engelska gör profilen mer sökbar. Det går att ha flera profiler på samma språk kopplade till samma konto.

Gå till din profil. Bredvid knappen ”Redigera” finns en nedåtpil som, när du håller muspekaren över den, visar flera alternativ i en drop-down meny. Välj att ”Skapa en profil på ett annat språk”.

5. I avsnittet ”Sammanfattning”; fokusera på din kompetens, nuvarande arbetsuppgifter och vad du vill få ut av att synas på LinkedIn: vill du att andra ska kontakta dig? Vill du komma i kontakt med personer av en typ av befattning? Gör det enkelt för den som ser din profil att agera på den.

6. Sökordsoptimera din profil. I avsnittet om ”Kompetenser och expertis” kan du lägga till upp till 50 stycken sökord. Gör gärna en sökordsanalys för att ta reda på vilka sökord som skulle kunna få träff från någon som söker på Google.

7. Ge och få rekommendationer från kollegor. Hjälp varandra att intyga varandras kompetenser för att lyfta era profiler!

Öka spridning av information

Genom att göra vissa inställningar (på profilnivå) för vilka aktiviteter på LinkedIn som ska delas, kan spridningen av den information som ska nås ut med, öka. Det styrs här.

Läs även vår artikel om hur du kan göra din LinkedIn profil mer sökbar via Google.

– Skriven av Axel 2014-11-19