Videoannonsering på Facebook så lyckas du

Hand håller i mobil med en videoannons på

Videoannonsering på sociala medier som Facebook är ett utmärkt sätt engagera målgruppen. Men det finns en hel del fallgropar som man måste undvika för att lyckas. Och visste du att videotittande på mobilen beräknas stå för hela 75% av den mobila datatrafiken 2020? Eller att 40% av användarna utför någon form av handling efter att ha sett en videoannons? Vill du öka din försäljning via www, bygga förtroende eller helt enkelt bara öka din räckvidd? Börja med videoannonsering!

4 TYPER AV VIDEOANNONSERING

Som vi nämnde kort ovan finns det en del fallgropar när det kommer till videoannonsering på Facebook och sociala medier. Innan du börjar med din video är det viktigt att du bestämt dig för vilken typ av video du ska skapa. Du känner ditt företag och din målgrupp bäst, om du t.ex. säljer stänkskärmar till cykelpendlare så kan du tänka så här;

  1. Förklarande video – Berätta hur produkten fungerar och utbilda kunden i din produkts fördelar.
  2. Uppvisande video – Här belyser du problematiken kring att cykla när det regnar och vad det kan leda till. Blöta byxor till mötet eller ett barn som fryser av allt vatten som skvätter upp. Här kan du skapa en hög igenkänningsfaktor – en typ av videoannonsering som brukar höja engangemangsmåtten rejält.
  3. Kundreferenser ”testimonials” – Om det finns en typ av videoannonsering som levererar ett extra högt engangemang och skapar tillit till produkten, tjänsten och företaget är det när en riktig kund är delaktig i videon och öppet berättar om produkten. I stänkskärms exemplet skulle en sådan video vara att kunden berättar om hur vardagen blir lite enklare med ett par fulltäckande stänkskärmar.
  4. Personlig video – Med den här typen av video är inte målet att driva direkt försäljning eller skapa leads. Nu pratar vi om mjuka värden. Målgruppen ska efter videoannonsen känna ett ökat förtroende till ditt varumärke. Ett exempel på innehåll i den här typen av video kan vara material från en rolig aktivitet som företaget gjort tillsammans.  En anställd som berättar om hur företaget arbetar med sin klimatpåverkan, är också ett tydligt exempel.

VIDEOANNONSERINGENS TRE REGLER

  1. Budskap först – Inom de tre första sekunderna av din video måste du förmedlat videons budskap/produkt. Fånga målgruppens intresse så att de tittar vidare. Kom ihåg att endast förmedla ett budskap per video. Vad vill du att tittaren ska göra efter videon?
  2. Kort är bra – Även om vissa placeringar stödjer längre videos rekommenderar vi att du håller dig under 15 sekunder. Det finns såklart undantag, men regel#1 gäller även i längre videos.
  3. Designa för visning utan ljud – Förvänta dig aldrig att din video kommer att ses med ljudet på. Använd dig av text och grafik i din videoannonsering för att lyckas. Viktigt är dock att se till att videon har ljud som förstärker budskapet. De som ser videon med ljudet på, får då en förhöjd upplevelse.

Bonustips!

De flesta som ser på en video kommer att göra det från sin mobil. Använd därför ett vertikalt eller kvadratisk videoformat.

DIMENSION PÅ DIN VIDEO FÖR VIDEOANNONSERING

Det finns en del specifika rekommendationer för videons dimensioner. De skiljer sig nämligen åt beroende vilken placering du valt. Oavsett placering gäller videoannonseringens tre regler som vi gick igenom tidigare. Vilka dimensioner som är bäst för videoannonsering förändras till och från men grundprincipen är densamma; videon ska täcka så mycket av skärmen som är möjligt.

Bilden nedan visar vad Facebook rekommenderar när det kommer till aspect ratio.

diagram över videodimension på Facebook

ANNONSERA DIN VIDEO

Nu vet du hur man producerar en kort och engagerande video med en tydlig CTA(call-to-action)! Coolt.  Du ska självklart sprida den till din målgrupp med hjälp av annonsering. Här är det precis som vid all digital marknadsföring, viktigt att mäta och analysera.

Detta var vår guide över hur du lyckas med videoannonsering på Facebook och sociala medier. Lycka till med din videoannonsering! Har du några funderingar kring digital marknadsföring är du varmt välkommen att kontakta oss!