SEO-guide och tips vid byte av hemsida

Idag flyter sökmotoroptimering och webbutveckling ihop. När vi bygger hemsidor åt våra kunder eller är inblandade i webbprojekt som SEO-experter följer vi en SEO-guide som vi själva tagit fram och som ständigt är under uppdatering utifrån de ändringar som Google gör.


I denna artikel delar vi med oss av delar av denna checklista. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller idéer på förbättringar av våra checklistor.

Många av tipsen som vi spaltar upp nedan bygger på erfarenheter. Vi vet också av erfarenhet att många av punkterna sätter sina begränsningar utifrån vad du kan göra i ditt CMS. Därför är valet av CMS viktigt. Se här för en hjälp hur du kan tänka när du ska välja CMS.

Skapa en världsledande hemsida

Eftersom SEO går hand i hand med webbutveckling är det avgörande att hemsidan tilltalar besökaren. Detta är en av de svåraste delarna av att skapa en ny hemsida. Men genom djup sökordsanalys kan du förstå din målgrupp bättre.

Vilka frågor har din målgrupp och vad efterfrågar de? Hittar besökarna verkligen detta på din hemsida? Vilka är de viktigaste frågorna (mappas till sökord) som dina huvudsakliga målgrupper har? Dessa frågor ska lyftas upp, kanske till och med på förstasidan.

En djup förståelse för SEO och de sökfrågor kunderna har haft är en mycket viktig digital tillgång som företagen vi träffar på ofta inte utnyttjar till fullo. Här följer några av våra erfarenheter till att skapa en världsledande hemsida:

TipsBeskrivning
MålgruppFörstå och tilltala din målgrupp. Analysera din målgrupps viktigaste frågor. Vilka sökord kan vi mappa dessa mot – gör sökordsanalys utifrån dessa viktiga kundinsikter.
Sökordsanalys
En sökordsanalys är en mycket nyttig aktivitet som många i verksamheten borde ta del av. Det gäller inte bara inför bytet av hemsidan. Det gäller mer att förstå sin kunds frågeställningar. Läs mer om hur du gör en sökordsanalys här.
Design
En hemsida som går ”above and beyond” i alla devices måste få ta tid och eftertanke att ta fram. Låt processen innan ni beställer hemsidan ta tid. Lägg speciellt mycket tid på de grafiska riktlinjerna. Det är ofta inte dyrare för en programmerare att göra en extremt tilltalande hemsida jämfört med en normal hemsida. Skillnaden är förarbetet och att någon i verksamheten brinner för att göra hemsidan unik.
Navet i kommunikationsplanen
Hemsidan ska vara navet i er kommunikationsplan – hur gör ni för att lyckas med Er kommunikationsplan? Det ska vara lätt för medarbetare och nyckelpersoner att addera innehåll och bidra till hemsidans innehåll.
Content is king
Det ska vara enkelt att arbeta med filmer, bildspel, podcasts, webinars, infographics, illustrationer, PDF etc.Skapa Innehåll är verkligen kung (”content is king”). Innehåll som webbplatsen ska fyllas med bör vara så unikt och djupt som möjligt. Läs mer om detta under vår artikel för content marketing.
Mobilvänlig hemsida
Att bygga en ny hemsida ska idag vara likamed att man bygger en sida som ser bra ut i alla devices. Dvs oavsett om man använder en mobil, läsplatta eller dator så ska hemsidan se bra ut.
Sökfunktion
En grym sökfunktion imponerar på dina besökare. De besökarna som verkligen använder din hemsida är också de som använder din sökfunktion. För de flesta hemsidor så är detta en underinvesterad punkt. Kolla vad dina besökare söker på och säkerställ att söksvaren är trevliga och visar sidalternativ som hjälper dem.
Fonter
Fonter i alla lägen. Få saker gör så mycket för helhetsintrycket av din hemsida. Välj därför din font med omsorg och säkerställ att din font är websafe. Säkerställ att olika alla typer av användningsområden täcks in såsom vad som ska hända när man hovrar över en textlänk, hur ska en bullets lista se ut, caption texter under bilder mm.
Användargenererat innehåll
Få saker är så omtyckta av sökmotorer som bra kvalitativt användargenererat innehåll. Fundera igenom om det är något ni som organisation kan utnyttja.
Mappa nödvändiga mallar mot sitemap
Tidigt i projektet är det viktigt att skapa en tänkt sitemap över er nya hemsida. Mappa sedan dessa sidor mot vilka ”mallar” som ska användas. En mall motsvaras av en tänkt layout. Det kan vara en sidmall för förstasidan, en för kontaktsidan, en för om oss osv. Ju fler mallar ett projekt innehåller desto mer tester behöver genomföras, desto mer programmering behöver göras. Genom en flexibel sitearkitektur (se nedan) så kan antalet mallar hållas nere.

Viktiga grundläggande SEO krav

Här följer några viktiga tips för dig som vill fördjupa dig i SEO-delarna. Inte minst är det viktigt att det är enkelt att länka till hemsidan och att ta tillvara på nuvarande hemsidans länkkraft. Detta är avgörande för hemsidans naturliga ranking på sökmotorer.

Tänk igenom webbplatsens sitearkitektur

Din sitearkitektur är viktig av många skäl, inte minst för att stötta användarnas möjligheter att tydligt hitta på webbplatsen. Ett annat viktigt skäl är också att sökmotorer ska kunna förstå din hemsida på ett bra sätt. Om din hemsida är betrodd av exempelvis Google kommer sökmotorn att ta sig friheter och publicera extra information om just dina sökordssvar. Det kan vara recensioner i sökresultatet eller extra information om företaget. Detta ökar användarnas genomklickningsfrekvens och därmed kommer fler besökare till din webbplats.

Ickefunktionella krav – ska bara fungera men hjälper SEO

Med ickefunktionella krav menas krav som man bara förväntar sig ska fungera men som faktiskt är relativt viktiga för hur hemsidan betraktas av Google men framförallt av dina besökare.

Genomför två seo audits vid byte av hemsidan

När du ska bygga din hemsida och själv är osäker på att du fått med allt ovanstående så kan du genomföra en så kallad ”SEO audit”. Då tittar en SEO-expert igenom din webbplats och kommer med rekommendationer. För större webbsiter så rekommenderar vi två SEO-audits, en vid inlämning och frysning av kraven samt en innan leverans till användarna.

Om du vill ha hjälp att genomföra något av dessa punkter för ditt webbprojekt – tveka inte att kontakta oss.

— Skriven av Mikael