Hitta dina brutna länkar

Brutna länkar skapar en mycket dålig användarupplevelse. För stora webbplatser är det viktigt att ständigt följa upp vilka brutna länkar du har på din hemsida. I denna artikel kan du läsa mer om vad brutna länkar är och varför de uppstår.

Webbmasters behöver vara aktsamma på sina brutna länkar

Det finns flera anledningar till att brutna länkar kan uppkomma – här är några av dem:
• Produkter tas bort ur sortimentet
• Produkter byter plats i företagets sortiment
• Sidor på hemsidan har bytt namn och länkar som pekar på det gamla sidnamnet pekar därmed fel

Brutna länkar är symptom på en dålig process

Om du driver en webbshop och har artiklar som kommer in i ditt sortiment och andra som försvinner är det viktigt att du hanterar artiklarna som försvinner på ett bra sätt. Annars är risken att Google och dina besökare får en dålig upplevelse av din hemsida.

Redirects

Lösningen på problemet med brutna länkar är ofta att redirecta din gamla hemsidas URL. Med redirects förs besökare som går till den gamla sidans URL automatiskt över till den nya. Den nya kan vara en ersättande sida eller förstasidan.

Hitta länkarna – de läcker länkkraft

Ett av problemen med att en länk är bruten är att länkar som framförallt kommer från externa webbplatser slutar att ge hemsidan länkkraft. Genom att införa redirects så fångas länkkraften upp och kommer hemsidan tillgodo.

En bra 404-hantering

I http-protokollet finns det felkoder. En av de är 404 som betyder att innehållet inte hittades. Genom att införa en bra 404-hantering i ditt CMS så kan man även hitta brutna länkar inifrån Google Analytics. Kontakta oss gärna för mer information om detta.

– Skriven av Mikael 2017-03-03