Emailmarknadsföring och segmenteringslistor

För dig som arbetar med emailmarknadsföring har det blivit en given sanning att inte skicka samma budskap till alla på din utskickslista. Segmentering och olika budskap till olika målgrupper har fått oss att tänka till och vända ut och in på databaserna som våra emailprogram är kopplade till för att kunna ge budskap som bättre passar mottagarens profil. Här ger vi våra tips om emailmarknadsföring och segmentering av listor!

Vad har emailsegmentering för effekt?

För företag med medel till stora emaillistor är kan sanningen vara att om inte storleken på segmenteringen tar din emaillista ner till under 5 % av den totala utskickslistan så finns det en god möjlighet att tiden och resurserna som läggs på att skapa de olika kampanjbudskapen inte ger dig några märkbara resultat eller skillnad i resultatet.
Detta är baserat på en ny undersökning som tittar på öppningsresultaten av över 200 stora amerikanska varumärken med stora emaillistor tillhörande företag som Groupon, About.com och Amazon.

Mellan 20 till 100 segmenteringar

Alchemy Worxs som har skapat undersökningen visar att öppningsfrekvensen inte får någon större effekt förrän du har mer än 20 segmenteringar, och för att verkligen nå resultat måste du ha närmare 100 segmenteringsvariablar eller listor.

Till vänster av den horisontella linjen är sändstorleken för listor med mycket segmentering och mot höger är de mindre segmenterade listorna. Storleken på listorna har blivit jämförda med den maximala storleken av företagens utskickslistor utan segmentering.

Gröna linjens öppningsfrekvens som markeras längs den vertikala linjen är beräknad från en justerad öppningsfrekvens vilket innebär att den har viktats mot varumärkenas genomsnittliga engagemang för att kunna ge en mer likvärdig jämförelse mellan företagen.

Något undersökningen inte tar upp är hur segmentering med färre listor påverkar omvandlingsration, och intäkter men ett antagande är ju att desto färre mottagare som ser ditt budskap desto färre har en chans att agera. Det hade däremot varit intressant att istället för öppningsfrekvens titta på klickfrekvens, vilket ger en bättre indikation på engagemang.

Behöver dina emaillistor mer segmentering?

Företaget som tagit fram analysen säger själva att dessa tidiga indikationer kräver ytterligare analys och ett vitpapper kommer släppas under nästa år som gör en djupdykning vidare i detta för att titta på relation till allmänna trender, frekvensen av utskick, om segmentering ger en effekt på var i mottagarens inbox eposten hamnar, och sist men inte minst hur företagen med stor segmentering praktiskt går tillväga.

Så vad innebär det för dig som ska skicka ut jul och nyårshälsningar till kunder och andra målgrupper, antagligen inte så mycket. Däremot om du arbetar på en segmenteringsstrategi av din emailmarknadsföring inför nästa år så kan det vara värt att inte enbart dela upp dina mottagare i fyra segment.

— Skriven av Vanja 2014-12-12