Vi är digitala management-konsulter – med entreprenörskap i vårt DNA

Digital Dominance AB är ett dotterbolag till Nortech. Rickard Asp som är delägare i Nortech har en bakgrund från McKinsey & Company, ett av världens största managementkonsultföretag. Tillsammans med Alexander Tennström startade koncernen sin internetsatsning 2007.

Resan började med att vi testade alla stora svenska konsultföretag inom SEO, AdWords och olika typer av säljkonsulter med fokus på internet. Upplevelsen var att leverantörerna inte levde upp till våra krav. Kraven var höga och gick ut på att skapa lönsam försäljning med internet som säljkanal. Inget av företagen vi anlitade frågade oss – hur fungerar er verksamhet? Vad har ni för strategi? Vilken är er lönsammaste produkt? Allt handlade om att sälja produkter till oss som inte gav affärsvärde.

Skapa lönsam försäljning med internet som säljkanal

Försäljning är den viktigaste delen av våra management konsulters uppdrag hos våra kunder. Vi arbetar inte själva med utesäljare eller telemarketing. Vi vet idag att digitala säljkanaler möjliggör en effektivare försäljning och genom att vara bäst på internet så kan vi erbjuda våra kunder en lönsammare säljkanal. Vi ger oss aldrig och har många succéer i bagaget.
Konsten att ifrågasätta befintliga processer och säljkanaler

Enligt vår erfarenhet väljer många företag att applicera sin befintliga affärsmodell i en digital miljö utan att dra nytta av alla möjligheter som erbjuds. Exemplen är många där man med en ny digital onlineansvarig klistrar denna roll ovanpå en befintlig organisation utan ge denna ansvariga mandat att driva igenom de förändringar som krävs. Det kan röra logistik, kundtjänst eller påverkan på hela affärsmodellen.

Ett klassiskt exempel är datortillverkaren Dell som inte fick utrymmet de behövde i återförsäljarledet för att sälja sina datorer eftersom HP med flera gjorde så att de inte släpptes in av de stora ÅF-kedjorna. Då gick Dell förbi återförsäljarna på nätet och blev mycket framgångsrik med att nå kunderna direkt istället. Det förändrade branschen för evigt.
Alla branscher går nu igenom detta men i olika takt och med olika tröghet. Vinnarna är de som anpassar sitt erbjudande till den digitala dimensionen.

Vägen till framgång är inte spikrak

Alla som driver företag vet att vägen till framgång inte är en spikrak resa. Så fungerar entreprenörskap.
Resan mot framgång handlar väldigt mycket om att lära sig att förstå sin målgrupp. Genom att ställa mycket frågor till sina kunder så utvecklas du som företagare. Du får en inblick i kunders problem.

Det är avgörande för oss att förstå våra kunders kunder. Läs mer om hur du kan utveckla kundförståelse med vår metodik.

Process för styrning – allt hänger ihop

Vår metodik bygger på ett helhetskoncept där man behöver jobba med många många små och stora aktiviteter enligt en process som vi kallar för D-Concept. Våra konsulter bygger bolag och vet hur processen ser ut men processen måste anpassas för varje kunds specifika affärsmodell, organisation och förutsättningar. Processerna stannar inte vid webbförsäljning eller leadsgenerering utan innefattar också viktiga processer inom företag såsom exempelvis CRM och logistik.
Vill du ha hjälp från någon av våra företagsbyggare – kontakta oss.

– Skriven av Mikael 2014-11-15