Svenskarna och internet 2020 – en sammanfattning

Nu är äntligen 2020 års version av Svenskarna och internet släppt, rapporten som årligen tittar närmare på hur vi svenskar använder internet och sociala medier. Vi på Digital Dominance har läst igenom rapporten och sammanfattar de enligt oss viktigaste insikterna ur ett digitalt marknadsföringsperspektiv!

Nästan inget är sig likt under pandemi-året 2020, varken i den fysiska eller digitala verkligheten. Därför har Svenska Internetstiftelsen gjort inte bara en utan två undersökningar till årets upplaga av Svenskarna och Internet-rapporten. De har i år tittat på både första och tredje kvartalet under 2020 för att fånga upp hur pandemin har påverkat vårt digitala beteende. Och påverkat har det minst sagt gjort. Häng med när vi tittar närmare på de viktigaste insikterna som påverkar oss inom digital marknadsföring.

Sammanfattning: Viktiga trender ur Svenskarna och internet 2020

 • Användandet av sociala medier ökar kraftigt: 9 av 10 internetanvändare (89 %) använde sociala medier, att jämföra med 83 % under både 2018 och 2019
 • Även vårt dagliga användande ökar kraftigt: nu använder 74 % sociala medier varje dag
 • Pensionärerna ökar sin digitala närvaro mest. De flesta nya internetanvändarna är över 75 år.
 • De topp tre största sociala nätverken i slutet av 2020 är Facebook (81 %), Instagram (71 %) och Snapchat (42 %)
 • Bland nätverken som växer finns Instagram, LinkedIn och Tiktok – åtminstone bland svenskar över 16 år
 • Facebook bryter förra årets trend med minskat användande och ökar istället kraftigt, med 81 % användare. Hela 58 % av användarna är också där dagligen!
 • Instagram-användandet ökar mest hos våra pensionärer
 • Strömmandet av digitalt innehåll ökar till helt nya nivåer. På YouTube, som är den ohotat största plattformen, ökar användandet från 86 % under 2019 till 91 % under 2020.

Användandet av sociala medier under 2020 (Q1 jämfört med Q3)

Låt oss titta närmare på utvecklingen mer i detalj – och blicka framåt på vilka följder detta kan få 2021 och framåt!

Facebook: Vårt mest populära nätverk

 • Förra året såg vi en trend där användandet av Facebook minskade för första gången, eftersom yngre personer sökte sig till andra sociala nätverk. I år har trenden brutits – nu ökar det dagliga användandet från 54 % till 58 %.
 • Den vanligaste aktiviteten som Facebooks användare ägnar sig åt är att vara på Messenger, delta i grupper och delta i/skapa evenemang. Hela 80 % använder chattklienten Messenger för att hålla kontakt med nära och kära.
 • De yngre användarna, som inte är lika aktiva som de äldre, ägnar sig famför allt åt att delta i grupper och evenemang, samt att köpa och sälja via Facebooks handelsplats Marketplace.
 • Marketplace är också den del av Facebooks ”tjänster” som vuxit mest under pandemin, säkert en följd av att många ägnat mer tid i hemmet – med både ökat intresse för närmiljön som tid att rensa ut som följd.
 • Vill du nå kvinnor genom digital marknadsföring är Facebook en kanal med högt dagligt användande. Under Q3 2020 svarade 65 % av de tillfrågade kvinnorna att de är på Facebook minst en gång per dag, motsvarande siffra för männen var 49 %.

Instagram: Studenternas mest använda sociala kanal

 • Instagram är fortsatt svenskarnas näst största plattform. Under pandemin har vi också blivit mer aktiva med att använda Instagrams chattjänst, som faktiskt är den som ökat mest under 2020. En intressant utveckling inte minst utifrån att Facebook
 • I likhet med Facebook är kvinnorna mer aktiva användare på Instagram än männen.
 • Bland studenter är det den mest använda sociala kanalen, där hela 88 % uppger att de använder Instagram.
 • Den målgrupp som ökat sin närvaro mest är dock pensionärerna. 2019 använde 33 % av pensionärerna Instagram, under Q3 2020 har användandet gått upp till 44 %.

LinkedIn: Fler har sökt jobb

 • LinkedIn har i relation till de andra sociala kanalerna ett betydligt lägre dagligt användande. Detta är viktigt att vara medveten om när det gäller digital marknadsföring, exempelvis då det ofta tar längre tid att få exponering mot sin målgrupp än andra sociala nätverk.
 • Under året har dock den totala användningen av LinkedIn fått sig en skjuts. Anledningen bakom är lika enkel som tråkig, då LinkedIns primära funktion är jobbsökande vilket många varit tvungna att ägna sig åt under året som gått.
 • Ur ett könsperspektiv är det fortsatt männen som är mer aktiva på LinkedIn än kvinnor.

Viktigt att ha koll på demografin!

När det gäller hur och var vi använder internet finns det stora demografiska skillnader, där kön och ålder är två viktiga parametrar att ha koll på för den som vill nå rätt målgrupp på rätt ställe. Vilket Svenskarna och Internet-rapporten tydliggör på ett mycket intressant och användbart sätt.

Även detta år ser vi en fortsättning på trenden med att kvinnor generellt är mer aktiva i sociala medier än män. Det finns också skillnader mellan vilka sociala medier de olika könen föredrar, där fler kvinnor använder Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest och Tiktok. Männen är istället fler på Linkedin och Twitter samt de mindre nätverken Twitch (streamingplattform) och Reddit (forum).

Svenskarna och Internet-rapporten visar också att det finns stora skillnader mellan hur olika åldersgrupper använder olika plattformar. Den målgrupp som kanske gjort den största resan under 2020 är pensionärerna, där trenden med ökad digital närvaro fått ett kraftigt uppsving från pandemins första veckor. Att fler pensionärer har skaffat Swish och mobilt bank-id hänger tätt ihop med att de blivit allt mer frekventa shoppare inom e-handel, vilket är något för företag och marknadsförare att vara uppmärksamma på.

Även pensionärernas användning av sociala medier har ökat kraftigt under pandemin – under 2020 har användandet ökat till hela 71 %, vilket är en ökning med 11 procentenheter från 2019. Framför allt har användandet av Instagram och Facebook ökat, vilket är två nätverk som möjliggör kontakt med nära och kära, men även Pinterest har blivit populärare bland de äldre.

Trenden för de unga användarna ser inte oväntat ganska annorlunda ut. En anmärkningsvärd trend hos de riktigt unga användarna (12-15 år) är hur Tiktok exploderat under året på ett sätt som inte liknar något vi tidigare sett: en ökning från 28 % till 72 %. I vilken utsträckning de äldre användarna kommer haka på denna plattform kommer bli intressant att följa framöver

Andra utstickande trender 2020

Hemarbete har mer än tiofaldigats under pandemin – och de flesta gillar det
När pandemin bröt ut uppmanades svenska befolkningen i mars 2020 till social distansering och hemarbete för de som har möjlighet till detta. Vilket många tycks ha följt – nästan var fjärde person som tillfrågats uppger att de arbetat hemifrån på heltid under pandemin.

Den generella upplevelsen av hemarbete är att det fungerar bra – 8 av 10 uppger att de har trivts med att arbeta hemifrån. 4 av 10 uppger att de trivts mycket bra med att arbeta hemifrån. Endast 2 % upplever att det fungerat mycket dåligt.

Fler konsumerar digitala medier än någonsin förut
Under 2020 och pandemin har även våra mediekonsumtionsvanor påverkats. Inte helt oväntat har fler konsumerat digitala medier än någonsin förut, exempelvis streamingtjänster, poddar, och ljudböcker.

I synnerhet video- och ljudmedier har ökat starkt. Användandet av playtjänster har ökat med 8 % sedan före pandemin och ligger nu på 89 % i slutet av 2020. Pappersböcker är däremot fortfarande mer populärt än e-böcker och ljudböcker. Trenden för pappersböcker är dock på nedåtgående medan läsning av digitala böcker rör sig snabbt uppåt.

E-handelns starka uppsving håller i sig   
Nära 9 av 10 uppger att de har e-handlat någon gång under pandemin. Fler har dessutom handlat livsmedel över nätet, 34 %. Det är en ökning med 8 % mot tiden före pandemin. Ännu fler har handlat läkemedel och apoteksvaror – hela 50 % av de tillfrågade. Den arbetande delen av befolkningen är de som handlat mest online både tidigare och nu, 92 %. Pensionärerna är dock den målgrupp där flest nya e-handlare tillkommit, då de haft en extremt stark tillväxt som e-handelskonsumenter.

E-handeln har ökat stort i alla målgrupper under pandemin

Reflektioner ur ett digitalt marknadsföringsperspektiv

Under Covid-pandemin har vi snabbt ändrat och i de flesta fall accelererat vårt digitala beteende kraftigt. Vissa företeelser förutspådde vi i en uppmärksammad artikel från 1 mars 2020 (vår mest lästa under året!), inklusive att den digitala närvaron skulle öka, e-handeln blomstra och streamingtjänster gå varma. Ändå kan vi som jobbar med digital marknadsföring intyga att det inte direkt har varit någon promenad i parken att hänga med i svängarna.

När spridningen av Covid-19 ökade blev oron påtaglig och många kunder visste inte vilket ben de skulle stå på, om de skulle gasa eller bromsa. Skillnaden i vårt digitala beteende under Q1 respektive Q3 har genomsyrat årets rapport och vi har sett att olika målgrupper utvecklats på olika sätt. Här har det mer än någonsin gällt att hänga med och anpassa kommunikationen, både utifrån kundens förutsättningar och målgruppernas behov.

En övergripande trend som blivit tydlig under året är hur konkurrensen om den digitala synligheten har ökat ännu mer under året, med ökade kostnader som följd. Inom sökordsannonsering har variationerna varit stora mellan branscher och sökord, medan sociala medier generellt har sett ökade kostnader för annonsering. Inte minst på Facebook där allt fler annonsörer vill synas på allt färre annonsplatser.

Även om fler användare blivit aktiva på Facebook under pandemin ökar det inte annonsutrymmet i proportion till hur många som vill synas där, särskilt när många företag flyttar allt mer till den digitala budgeten. Detta blir särskilt uppenbart under exempelvis Black Friday eller generellt under Q4 där fler vill annonsera. Allt fler upptäcker att de digitala kanalerna, vilket är bra att ha med sig i planerings- och budgetarbetet för 2021.

Sammanfattningsvis…

Att sammanfatta den berg- och dalbana som 2020 inneburit ur ett digitalt perspektiv är inte helt enkelt. Tydligt är att pandemin har tvingat oss förhålla oss till varandra på nya sätt, vilket också visat sig i hur vi beter oss digitalt.

Det ökade användandet av internet generellt och av sociala medier är en huvudinsikt från årets rapport. Med mindre fysiska möten är vi mer närvarande i, och kommunicerar mer genom våra sociala kanaler än tidigare. Många har tvingats bekanta sig med tjänster som Zoom och andra digitala kommunikationskanaler, vilket lett till att inte bara deras beteende utan även inställning till det digitala har ändrats. Fler uppger att de är positivt inställda till deras nya internetvanor och att de planerar att fortsätta hålla sig uppkopplade även efter pandemin.

Även vår konsumtion av kultur har fortsatt att förändrats – och öka. Fler använder streamingtjänster och e-böcker än tidigare. Även här har användandet ökat för alla målgrupper, men den största ökningen sker hos våra äldre. I allt större utsträckning använder de sociala medier och handlar över internet, inte minst mat och apoteksvaror.

”Mer digitalt” är en trend som troligen kommer fortsätta under 2021, även om det lär ske en utplaning av utvecklingen. En intressant fråga att följa kommer bli hur utvecklingen kommer se ut ur en längre tidshorisont, när våra liv förhoppningsvis kommer att utspela sig mer i den fysiska världen än den digitala.

När 2020 nu närmar sig sitt slut och vaccinet är inom räckhåll ser de flesta nog ljust på 2021. Läget är fortfarande allvarligt och det gäller att upprepa årets mantra ”håll i – håll ut” ett tag till. Aldrig har det varit så svårt att sia om framtiden men att hoppas på ett år med lite mindre elände och social distansering gör vi nog alla. Så mycket som vi uppskattar det digitala skulle nästa års rapport med fördel kunna visa på lite mindre digital närvaro. Men bara lite!

Vi på Digital Dominance ser fram emot ett nytt år i den digitala världen och vill rikta ett extra stort tack till våra kunder som kämpat på i en inte så enkel tid. Tack för att vi fått äran att arbeta ihop med er!