Hur funkar A/B-testning och varför ska du använda det?

A/B-testning är en metodik som är vida använd inom det vi kallar för omvandlingsoptimering. För oss som arbetar med detta är A/B-testning en del av en helhet för att veta vilka budskap som våra målgrupper gillar.

lär känna din kund

Rätt använt är A/B-testning bland de mest effektiva sätten att lära känna din kund. Vilka problemställningar reagerar de på? Hur priskänsliga är de? Vilka kampanjer agerar de mest på? Vilka paketeringar och lösningsförslag gör dem mest intresserade? Allt går nästan att testa mot varandra.

Vad kan du testa?

• Vilka så kallade Call To Actions är mest effektiva?
• Var i kontaktformuläret elller i checkoutprocessen för webbshoppar hoppar kunden av?
• Hur påverkar utseendet besökarnas beteende?
• Prissättning och utformning av kampanjer?
• Bilder och färgers inverkan på kunders beteende?
• Mängd text på sidan du vill A/B testa?

Det finns många effektiva verktyg för A/B-testning

Det finns bra verktyg idag som är mycket effektiva. De vanligaste att använda är
• Optimizely
• Google Analytics (tidigare eget verktyg – Google Website Optimizer)

A/B testning är knappast något nytt

A/B testning är ingen nyhet men har blivit väldigt uppmärksammat på senare tid. Inom IT har usability alltid varit en ganska stor niche. Man tar fram två olika sätt att presentera innehåll eller utseenden på olika applikationer och ser hur användarna interagerar med applikationen för att identifiera vilken som är bäst.

A/B testning i Google AdWords

Att testa två olika annonser i Google AdWords är ett sätt att A/B testa. Det är faktiskt ett mycket effektivt sätt att testa olika budskap. Utfallet i omvandlingsfrekvens av olika annonser kan variera mycket, även om annonserna inte skiljer sig jättemycket åt. För dig ser de ganska lika ut och budskapet är ungefär detsamma. Men omvandlingsfrekvensen kan ändå skilja mycket. Det är små nyanser i text och budskap som är oerhört viktigt. Upplevelsen på den besökta sidan ska stämma med förväntningarna kunden har när de klickar på din annons.

A/B testning på t.ex. en knapp

Man kan med fördel testa olika färger och text på en call to action-knapp. Det kan vara ”Kontakta oss” eller ”Köp”-knappen som byter färg från blå till röd. Kanske ska det stå ”Köp nu!” och inte ”Köp”. Utfallet av till synes enkel ändring på en knapp kan ge stora utslag på antal avslut.

Öka konverteringar med A/B test

A/B-testning är en mycket effektiv metod att arbeta med konversion på en hemsida eller i annonser. Bara en liten förbättring av din konversion ger stort utfall av antal avslut på hemsidan. Det kan vara helt avgörande för din verksamhet och vara den pusselbit som vänder förlust till vinst!

— Skriven av Jonas 2014-11-18