Kommunikationsstrategi för ”thought leadership”

Kommunikationsplanen följer av kommunikationsstrategin som ska gå i linje med dina affärsmål. Så här skulle vi vilja uttrycka hur kommunikationsstrategin ska följa av företagets affärsmål.

Affärsmål – grunden för allt

Allt vi gör inom vår digitala marknadsföring ska följa utifrån våra affärsmål. Det kan låta enkelt men ofta styrs många av webbens aktiviteter av helt andra saker.

Branding och försäljning

Samtliga aktiviteter vi genomför i vår kommunikationsstrategi ska driva antingen försäljning eller öka varumärkeskännedomen, vilket i sin tur på lång sikt gör att vi är kända vid inköpstillfället.

Kundinsikter

Webben är helt unik när det gäller mätbarhet. Det gör att de flesta aktiviteterna kan utvärderas och analyseras. En av de största vinsterna med denna analys är möjligheten att lära känna sin kund bättre. Genom att kommunicera med kunderna kan vi lära oss om våra målgrupper. Detta steg handlar mycket om att fastslå vem vår kund är. Vilka ”buying personas” finns? Kartlägg dem i detalj. Vad har de för problem? När är de aktiva? Hur söker de? Vad söker de på? Vilka budskap reagerar de på?

Kommunikationsstrategi – lösa kunders problem

Om kommunikationsstrategin är att etablera någon inom företaget eller företaget i sig som en ”thought leader” inom en viss niche så behöver vår arbetsmetodik vara bredare än i traditionell marknadsföring. Kommunikationsstrategin ska rikta sig till våra buying personas och kommunikationen måste vara bredare än att bara kommunicera vårt produktsortiment till dem.

Genom att kommunicera med vår målgrupp och utbilda dem hur de löser sina problem kan vi få deras förtroende. När de sedan kommer med sina problem till oss kan vi förhoppningsvis lösa dem med några av våra produkter. Genom att tänka igenom sin niche ordentligt kan du förena de två.

Owned media + paid media = earned media

Dessa olika medier samverkar och om du arbetar på rätt sätt kan du få stora synergier.

Owned media – utveckla dina egna digitala kanaler

Owned media innebär kanaler du själv förfogar över:
-Din webbplats
-Bloggar
-Profiler och sidor inom sociala nätverk
-PR- och marknadsföringsplattformar (MyNewsDesk, PR tjänster mm mm)

Genom att använda owned media konsekvent och genomtänkt kan earned media uppnås. Speciellt effektivt är det att implementera en content marketing-strategi som utnyttjar samtliga dessa ingående kanaler. Med en genomtänk owned media-strategi så blir det också enklare att tacka nej till erbjudanden och liknande som inte ligger i linje med ens strategi.
Se även vår introduktion till Owned Media.

Paid media – mer tanke och mindre kampanj

Paid media innebär media/kanaler där du betalar för trafik:
– Sökmotormarknadsföring såsom Google AdWords
– Marknadsföring i sociala medier
– Affilliate-marknadsföring
– Köpt bannerutrymme
– Videomarknadsföring
– Email-marknadsföring
– IP-marknadsföring

Genom att använda paid media kan du få väldigt mycket input till vad din content marketing-strategi bör innehålla. Detta är en stor del av Digital Dominances styrka: erfarenheten mellan de olika kanalerna och hur man drar nytta av kanalernas samverkan.

Earned media – kan inte köpas

Earned media är ingenting du kan köpa, den måste du göra din görtjänst av. När du ses som någon man refererar till i din utvalda niche kommer fler att länka till dig, omnämna dig och refereras till i olika medier.

Vill du att vi hjälper till och ta fram en digital kommunikationsstrategi – tveka inte att kontakta oss.

Skriven av Mikael 2014-10-10