YouTube marknadsföring

Annonsera med video eller textannons

Du har två val vid annonsering i YouTube.
• Annonsera i YouTube med textannonser.
• Annonsera i YouTube med en videoannons.

Annonsera i YouTube med textannonser

När du ska annonsera i YouTube med textannonser kan du se YouTube som en del av Google AdSense. Precis som med AdSense syns din textannons på olika webbplatser, i detta fall i YouTube. Du kommer som vanligt åt Google AdSense via Google AdWords.

Annonsera i YouTube med en videoannons

För att marknadsföra din film använder du videoannonsering i Google AdWords. För att detta ska bli bra bör du skaffa dig en YouTube kanal. Det ger dig en möjlighet att mäta aktiviteter på din kanal och får en plattform att jobba med.

Ladda upp din videoannons, även kallad trailer in i din YouTube kanal. Tänk igenom hur du vill att besökaren ska kunna agera på din annons.

5-sekundersprincipen

Många av videoannonserna i YouTubes nätverk kan klickas bort efter 5 sekunder. Detta innebär att ditt viktigaste budskap måste finnas med inom denna tidsram, efter 5 sekunder kan tittaren stanna om de blivit tillräckligt intresserade av ditt budskap eller aktivt klicka bort annonsen.

— Skriven av Mikael 2014-11-26