Quality Score och varför det är viktigt

Quality Score är en uppskattning av kvaliteten på dina annonser, sökord och målsidor. Genom att förbättra ditt Quality Score (sv. kvalitetsresultat) kan du sänka kostnaderna och samtidigt höja din genomsnittliga position. Med andra ord är det en viktig parameter när man arbetar med Google Ads.  

quality score

Hur vet man om man har ett bra Quality Score (kvalitetsresultat)?

Google bedömer ditt quality score på en skala som sträcker sig mellan ett och tio. Där tio anses ge bäst användarupplevelse. För att räkna ut quality score använder sig Google av följande parametrar:

  1. Förväntad klickfrekvens (CTR)
  2. Annonsens relevans
  3. Upplevelsen av målsidan

Utöver hur annonsen är utformad är det i allra högsta grad viktigt att arbeta med målsidan för att ge användarna en bra upplevelse och förhoppningsvis tilldelas ett högt kvalitetsresultat av Google.

Ett dåligt kvalitetsresultat kommer göra att dina annonser visas färre gånger och till ett högre pris. Framförallt är det en indikation på att sökintentionerna inte överrensstämmer med målsidan. Genom att t.ex. bryta ut sökord i mindre annonsgrupper, skriva om annonserna eller jobba med innehåller på målsidan kan du förbättra ditt quality score. Ett mål är att ligga på ett resultat omkring 6-7 av 10 på sökorden, då har man gjort ett bra jobb.

Försämrad lönsamhet

Är ditt Google Ads konto drabbat av många låga kvalitetsresultat kommer det göra att din ROI (return of investment) sjunker och man betalar mer än vad man behöver för att nå önskade annonsplatser. Du hittar kvalitetsresultatet inne på sökord / keywords. Ser du inte måttet får du ändra i kolumnerna.

Kolumner i Google Ads - kvalitetsresultat

Quality Score och Adrank

Ditt kvalitetsresultat är en viktig indikator för kontots välmående. Den ger insikter på hur väl du formulerat dina annonser och om budskapet, landningssida och sökord matchar sökarnas intentioner. Din Ad Rank eller position i sökresultatet bedöms utifrån Googles algoritm, som inkluderar en multipel av sökordsbud gånger kvalitetsresultat och sökningens relevans bland annat. Det betyder att det inte alltid hjälper att lägga höga bud för att komma längre upp på annonsplatserna.

Vi arbetar med ett unikt helhetskoncept inom digital marknadsföring, där Google Ad självklart är inkluderat och där vi jobbar mycket med quality score för mer lönsam annonsering. Är du nyfiken på hur vi ser på digital marknadsföring kan du läsa mer om tjänster.

Lycka till med att förbättra ditt kvalitetsresultat! Du är självklart varmt välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med detta. Använd kontaktformuläret här nedanför!