Introduktion till Google AdWords

Den vanligaste betalda sökannonseringen är Google AdWords och begreppet kallas numera för SEM (search engine marketing). En annan benämning som ofta används i samband med detta är PPC (pay per click). SEM eller PPC är en del av det som ingår under begreppet ”Search Marketing”. På svenska används begreppet sökmotormarknadsföring om SEM.

Sökmotormarknadsföring – konsten att synas för de som har behoven

Idag söker folk efter produkter och lösningar när de har behov av produkterna. Sökmotormarknadsföring möjliggör att direkt synas i just det söket, vilket har gjort annonseringen mycket populär då Googles annonser i AdWords visas längst upp bland sökresultatet, framför det organiska söket.

Denna popularitet har också medfört att säljkanalen har blivit dyrare än den tidigare varit, inte minst på grund av att Google höjer priserna varje år och på att konkurrensen i det auktionsbaserade systemet ökar när fler företag börjar annonsera.

CPC – Betalningsmodell att bara betala för klicken

Betalningsmodellen är CPC (cost per click) vilket betyder att du bara betalar för de klick (eller besökare) som du får. Fördelen är uppenbar: du kan enkelt mäta och endast betalar för den trafik du får. Vi rekommenderar alltid våra kunder att använda denna modell när det gäller AdWords.

Alternativet att använda en visningsbaserad betalningsmodell (t.ex. CPM, kostnad per tusen visningar) är förlegad – att en annons visats någonstans på en sida innebär inte att någon har sett den.

Google AdWords kräver optimering

Vår erfarenhet är att det krävs löpande optimering av ett Google AdWords-konto för att annonseringen ska prestera optimalt. Hur ofta du behöver gå in i AdWords och optimera beror bland annat på konkurrensen och variationer inom affärsområdet du verkar i. Även budget och mål är parametrar man bör förhålla sig till. Det finns egentligen inget övre tak på hur mycket tid du kan spendera på att optimera ditt konto – det gäller dock att hitta en tradeoff och balans där avkastningen på investeringen är inom uppsatta mål.

Det är också ett faktum att Google försöker få dig som kund att vara mindre aktiv genom att föreslå automatiska optimeringar och inställningar. Många av dessa lösningar är direkt ogynnsamma för dig som kund men bra för Google, exempelvis automatisk höjning av bud vilket kan bli en väldigt dyr historia för dig som kund. Var därför noga med att ständigt hålla koll på ditt AdWords-konto så du inte får för höga kostnader som en överraskning i slutet av månaden.

Vår arbetsmetodik för Google AdWords

Vi på Digital Dominance har ett mycket starkt team med många års erfarenhet av att arbeta med Google AdWords i olika branscher och med olika målsättningar. Vår spelplan är allt från lokala regioner i Sverige till globala kampanjer över hela världen. Vi har konkreta exempel där vi tagit över konton från våra konkurrenter och med vår metodik dubblat leadsen och halverat omvandlingskostnaden. Givetvis är vi även AdWords-certifierade av Google.

Vi jobbar med alla delar av Google Adwords verktygslåda
• Textannonser
• Display-annonsering
• YouTube-annonsering
• Google Shopping
• Google Sponsored Promotion
• Remarketing

Några av de parametrar vi fokuserar på i vår optimering är:
• Quality Score/kvalitetsresultat
• Kostnad per omvandling
• Omvandlingsfrekvens
• CTR (click through rate)
• Negativa sökord
• Optimering av annonser
• Annonstillägg
• Geografi

Förutom själva arbetet i Google AdWords utvärderar vi även landningssidor och hur väl de konverterar genom bland annat A/B testning. Helheten gör hela skillnaden och alla små delar bidrar till en lönsam satsning där du får ut mer än du satsar.

– Skriven av Jonas 2014-11-15