Vad är CTR och hur påverkar det din annonsering? Vi reder ut!

CTR står för ”click through rate” och beskriver hur stor andel av personer som klickar på din annons. Dina annonsers CTR är ett mycket mått att ha koll på och agera utifrån för att få ut det mesta av din annonsering i digitala kanaler, oavsett om det gäller Google Ads, Microsoft Ads eller Facebook. Här förklarar vi mer i detalj hur CTR fungerar och hur det hjälper dig optimera dina annonser!

Vad betyder CTR?

CTR är en förkortning av det engelska begreppet ”Click Through Rate”, på svenska mest känt som klickfrekvens. Din CTR talar om för dig i vilken utsträckning som besökarna klickar på dina annonser. För att räkna ut klickfrekvensen delas antalet klick med antalet gånger som din annons visats (impressions). Om din annons exempelvis har 100 visningar och 1 personer har klickat blir din CTR följaktligen 1 %.

Vad är en bra CTR?

Vad som är en ”bra” klickfrekvens är egentligen ganska svårt att svara på eftersom det beror på väldigt många olika faktorer. Viktiga faktorer inkluderar exempelvis din annonsposition, konkurrens, annonsens innehåll och varumärkeskännedom. Det beror också på vilken typ av annonsering du gör – en annons som riktas mot någon som letar specifikt efter ditt varumärke kommer ha en betydligt högre CTR än en annons som riktas mot någon som inte känner till dig sedan tidigare. Som bilden ovan visar är det även i allra högsta grad branschberoende.

Med det sagt går det givetvis att hitta benchmarks att utgå ifrån för olika kanaler, där Google exempelvis anger ett snittvärde på cirka 3% för click through rate. Det bästa är dock ofta att utgå ifrån ditt eget utgångsläge när du börjar annonsera och jämföra din egen CTR över tid.

Klickfrekvensen varierar också naturligt mellan olika slags annonstyper. Sökannonser, som Google Ads-annonser, visas mot människor som aktivt letar och kommer sannolikt ha en högre CTR än displaykampanjer med banners/bildannonser som visas mot okända människor som inte aktivt letar efter en produkt.

Hög och låg CTR

En hög klickfrekvens indikerar på att annonsens inriktning och innehåll är relevant – du använder rätt sökord och har sannolikt en attraktiv annonstext. Har du däremot en väldigt låg CTR bör du förbättra annonsen eller pausa den. Åtgärder som kan vara lämpliga är t.ex. att se över sökorden och bryta ut vissa sökord för att kunna skriva mer specifika och anpassade annonstexter.

Klickfrekvens är ett av måtten som används av Googles algoritm för att räkna ut ditt quality score, vilket är ett annat mycket viktigt mått (något vi skrivit om tidigare). Annonser kopplade till sökord för ditt egna varumärke ska ha betydligt högre click through rate än genomsnittet, vilket är viktigt att ha koll på. Oavsett om du annonserar själv eller har en byrå som annonserar åt dig bör resultat av varumärkesannonsering och icke-varumärkesannonsering alltid rapporteras separat, annars kommer totalsiffran bli missvisande. Vi ser även tyvärr allt för ofta att företag missar att buda på sitt varumärke, vilket i värsta fall leder till att konkurrenterna budar på det. Det om något, är ett ett onödigt sätt att förlora trafik och leads.

Tips för att förbättra CTR

Eftersom vi just konstaterat finns många faktorer som påverkar din CTR finns det följaktligen också många saker du kan se över i ditt arbete för att förbättra hur dina annonser levererar. Här listar vi ett par tips på hur du förbättrar din CTR!

  • För annonser och sökord med låg CTR, bryt ut sökorden som inte levererar och testa att köra dem med anpassade annonstexter
  • Se till att inkludera sökordet i annonsens URL, rubrik och beskrivning
  • Lägg till negativa sökord för att minska irrelevanta visningar
  • En tydlig CTA (call to action) i annonsen kan också höja din klickfrekvens
  • Lyft dina USP:ar. Fokusera på vad som gör dig unik och lyft det i din annons. Är du verksam i en bransch där ingen erbjuder fri frakt, se till att lyfta det! Levererar du din produkt snabbare än konkurrenterna? Lyft det! Är din kundtjänst den bästa som någonsin existerat? LYFT DET! Ok. Tror ni förstår grejen nu.

Vi vill också slå ett slag för att göra research och skaffa inspiration. Sök och titta på vad andra gör, även inom andra branscher, så vågar vi garantera att du kommer få inspiration till förbättringar för just dina annonser.

Sammanfattning

I slutändan handlar det om att skapa lönsam försäljning och säkerställa en hållbar ROI. Vilket är vad vi på Digital Dominance fokuserar extra hårt på. Har du några funderingar kring er digitala annonssering – eller digital marknadsföring i stort – är du varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst snack. Det är nämligen så att vi har ökat 98.6% av våra kunders lönsamma försäljning på www, och vi hjälper gärna ditt företag med detsamma!

Kontakta oss